نصب توریهای مرغی

نصب انواع توریهای مرغی

توسط

نصب توریهای مرغی

و توریهای ریز بافت فازی پلاستیکی نصب طلق های رنگی وشفاف به اطراف پانسیون جهت جلوگیری از ورود حشرات پرندگان وحیوانات به داخل محوطه که موجب ایجاد خرابی وکثیف کردن ساختمان و پانسیون میشوند

شرکت کار در ارتفاع آلفاصعود با استفاده از ابزار کوهنوردی وسنگ نوردی وبدون استفاده از داربست در کمترین زمان با بهترین کیفیت محوطه ساختمان تان را با نصب توریها مرغی واقسام دیگر توری درمقابل پرندگان وحیوانات وحشرات عایق بندی نموده وزیبایی وحس امنیت دائمی را به شما عزیزان هدیه مینماید

تهیه تماملوازم

نصب توریهای مرغی

برعهده ما میباشد که مصالح باکیفیت وقیمت مناسب را تهیه میکنیم و حتی کارهای جوشکاری انرا نیز این شرکت عهده دار میباشد

شاید شما دوست داشته باشید